Információs szám
06 80 209 019
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1211 Budapest,, Szállító u. 6.

 • Levelezési cím
  1211 Budapest, Szállító u. 6.

 • Telefon
  06309313528

 • Fax
  0612773666

 • E-mail
  stammel@fairline.hu

 • Ügyvezető
  Stammel János

 • Adószám
  12181148-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-562447

 • Nyitvatartás tól-ig
  K-CS 8-16, H 8-20, P 8-14

 • Ügyfélszolgálati iroda címe
  Bp. 1211. Szállító u.6.

Választható felelősségbiztosítások
Utolsó módosítás: 2021.01.31

Főbb felelősségbiztosítások és azok részletezése ill. további választható felelősségbiztosítási konstrukciók:

Általános és tevékenységi felelősségbiztosítás: Ezen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségben okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Munkáltatói, üzemi baleset felelősségbiztosítás: A biztosító fedezetet vállal - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal hivatalos szerződéses munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak, és a magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás: Jelen biztosítás esetén a biztosító a szerződésben meghatározott mértékig és feltételek szerint fedezetet nyújt minden olyan dologi károk miatt indított kártérítési követelésekre, amelyek a szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatosan, akár hibás teljesítés miatt következtek be a szolgáltató szerződéses partnereinél.
 

Szakmai felelősségbiztosítás: A foglalkozás, tevékenység közben elkövetett, bekövetkezett – egészségügyi intézmények esetében műhiba -, tévedés, mulasztás, illetve a foglalkozási szabályok egyéb megsértése miatti károkra nyújt fedezetet.

Termékfelelősség biztosítás
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
Bérbeadói, bérlői, bérbevevői felelősségbiztosítás
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
Üzemeltetői felelősségbiztosítás

  
Minden jog fenntartva © 2013 Fair Line Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.06.29