Információs szám
06 80 209 019
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1211 Budapest,, Szállító u. 6.

 • Levelezési cím
  1211 Budapest, Szállító u. 6.

 • Telefon
  06309313528

 • Fax
  0612773666

 • E-mail
  stammel@fairline.hu

 • Ügyvezető
  Stammel János

 • Adószám
  12181148-1-43

 • Cégjegyzékszám
  01-09-562447

 • Nyitvatartás tól-ig
  K-CS 8-16, H 8-20, P 8-14

 • Ügyfélszolgálati iroda címe
  Bp. 1211. Szállító u.6.

Épületbiztosítás
Utolsó módosítás: 2014.11.30
Szövetkezeti és Társasházi épületek egységes Épületbiztosítása.

 Több biztosító ajánlatának összehasonlítása, legkedvezőbb díj, szolgáltatás elérése.

Egyéni lakásbiztosítások kötés utáni átdolgozása, nem kell új egyéni biztosításokat kötni
Segítség károk esetén

Várjuk Közös Képviselők, Közös képviseletek, Szövetkezetek, jelentkezését.

1998 év óta, a Létész partnerei vagyunk.
( Lakásszövetkezetek És Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége)

 

Épületbiztosítás kialakulása
 
 
Az 1990 év elején a lakáshitelek kedvezményes visszafizetésével, mely hitelek tartalmazták a lakások biztosítását is, megszűnt az épületek teljes, és egységes biztosítottsága. A rendszerváltás után a piacra belépő új Biztosító Társaságok, az ügyfeleket egyénenként keresték meg, korszerűbb lakásbiztosítási szerződéseikkel. Ennek következtében a többlakásos épületek tulajdonosainak kb. 60-80 %- a kötött szerződést, és ezt is 3-4 Biztosító társaságnál.
 
 
 
Így alakult ki a Társas- és Szövetkezeti formában kezelt épületekben egy széttagolt, és hiányos biztosítási forma. Azon épületek, melyek még nem kötöttek egységes épületbiztosítást, a széttagolt, és hiányos lakásbiztosításokon alapuló formával rendelkeznek. Ezek az épületek egyéni lakásbiztosítási szerződések alapján biztosítottságuk a közös tulajdonra is vonatkoznak, a biztosított tulajdoni hányad arányában.
A gyakorlat azt igazolja, hogy ezen épületekben a lakások jelentős 20-40%-a is biztosítatlan. Egyéni lakásbiztosítások által biztosított épület biztosítottságának felmérése is nehézkes. Ha ez meg is történik, a továbbiakban hogyan alakul az egyéni lakásbiztosítási szerződések fedezete, tulajdonos mikor vált Biztosító Társaságot, mondja fel a szerződését, díjjal rendezett-e a szerződése, esetleg a Biztosító mikor töröli az egyéni szerződést, ezeket a problémákat az épület kezelőjének napi szinten  figyelemmel kísérni bonyolult, nehéz feladat.
 
 
Ezt a helyzetet a Biztosító Társaságok felismerték, és ennek a kaotikus helyzetnek a megoldására létrehozták az egységes épületbiztosítást. 
 
 
Az egységes épületbiztosítások 1994-es bevezetésüktől napjainkig folyamatosan változnak, bővülnek, kockázati elemeik, díjaik, a piaci igényekhez igazodnak.
Jelenleg piacon lévő épületbiztosítási szerződések, az alábbi kockázatokat vállalják.
 
 
Egységes épületbiztosítás, és a közös tulajdon biztosítása:
 
Lehetőség van a biztosítási piacon csak a közös tulajdont biztosítani. Nem elterjedt forma, mivel kis részben oldja meg a problémákat, és többletköltség. Nem biztosított lakások továbbra is „aknaként” maradnak az épületben, általuk okozott biztosítási események pl, tűz, robbanás, leáztatás stb… nem oldódnak meg. Közös tulajdon káraira megoldás, lépcsőházi bajáratok üvegtörése, alapvezeték csőtöréseit kompenzálja, de a károk jelentős része az egyéni biztosításokra marad.
 
 
Az egységes biztosítás teljes körűen biztosítja az épületet. Ez az elterjedt, nagyrészt vállalt biztosítási forma.
Szolgáltatásban pedig egységes, egy Biztosító lesz jelen az épületben, teljes körű, a közös tulajdonban, és a magán tulajdonban lévő épületrészek is biztosítottak. Az épület szerkezetet, gépészetet teljes körűen a pincétől a padlásig biztosított.
A tulajdonostársaknak a megkötés után csak ingóságaikat, bútorok, elektronikai, egyéb berendezéseiket, kiemelt értékeiket ékszer, festmény stb, balesetbiztosításukat, egyéni felelősségbiztosításukat kell biztosítani.
 
Nem kell új egyéni szerződéseket kötni, a tulajdonosok meglévő egyéni lakásbiztosítási szerződéseik módosíthatóak. Nem kell biztosító társaságot váltani, mindenki maradhat ingóságainak biztosításával jól bevált régi egyéni Biztosítójánál. Az egyéni lakásbiztosításból az épületre vonatkozó kockázatokat, és díjat kell törölni.
 
 
Az épület egységesen nagy volumenben köt szerződést egy biztosítóval a teljes épületre, így jelentős kedvezményt érhet el. Esetenként az alapbiztosítás 50%.-a is lehet. Kedvezmények lakásszámtól függő volumen, állapottól függő kockázati, 3 év vállalásával tartam, díjfizetéssel kapcsolatban inkasszó, üzletpolitikai, illetve gyakoriság szerinti kedvezmények illetik meg az épület közösségeket. Díjában is olcsóbb az egyéni lakásbiztosítások épületrészre jutó díjainál.
Így a fent említett kedvezmények miatt az épületbiztosításra fordított költség csökken, a biztosítási szolgáltatás jelentősen nő.
 
 
Az épület biztosítása zálogjoggal terhelt, illetve a jövőben terhelendő lakásainak az épület biztosítási összegéig biztosítási fedezetet nyújt a bankok felé. (Természetesen m2 arányosan).
 
 
Az egységes épületbiztosítás esetében is jelentkezik plusz költség, mint a közös tulajdon biztosításánál, csak más formában, és mértékben. A költség a nem fizetők miatt jön létre, mivel a biztosítás díját közös költségből fizeti a ház. Eldöntendő kérdés, hogy a bekövetkezett kárt finanszírozza a ház, ( hiszen a nem fizető tulajdonos a kárelhárításba sem fog fizetni) vagy a biztosítási díjat. A nem fizetők miatti többletköltséget kompenzálja az egységes biztosítás kedvezőbb díja. Egyéni lakásbiztosítás módosítása után a közös költségben fizetendő biztosítási díj és ingóságainak biztosítási díjának összege, az eredeti lakásbiztosításának az összegéhez képest jelentős megtakarítást eredményezhet.
Az épületbiztosítás az egyéni biztosítás épületrészéhez képest 30-50% kedvezményt tartalmaz.
 
 
A mai piacon nem a biztosítás megkötése az alapkérdés. A Közösségek látva azon épületeket ahol több éve működik az egységes biztosítás gyakorlata, és annak ki nem mondott felújításra gyakorolt jótékony hatása miatt a legkedvezőbb biztosítási ajánlatokat keresik.
 
 
Probléma még az egyéni szerződések módosítása, bankhitelek  biztosítási fedezetének átvezetése az egységes épületbiztosítási szerződésekre.
2014 03.15.e utáni szerződések esetében zálogjog jogosultság.
 
 
Az egységes biztosítás bevezetésével az épületek biztosítottsága teljessé válik, a közös tulajdoni részek biztosítottságával, a kockázati körök kibővülésével és jelentős díjcsökkenés elérésével.
Megoldandó feladat az egyéni lakások csak ingóság biztosításának kialakítása, zálogjogosultságok intézése, nem fizetők költsége. Közös költséget, így biztosítást sem fizetők esetére egyes biztosítók lehetőséget nyújtanak arra, hogy kártérítést csak a rendezett tulajdonosok kapjanak, a nem rendezett tulajdonosok kárait a közösség részére utalja a Biztosító. Ez többletmunkát jelent a kezelőnek, mindenkinek igazolást kell kiállítani a kárrendezésnél, de az épület kintlévősége így csökkenthető.
 
 
 
BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK:
 
TŰZ és ELEMI KÁROK: Tűz, elektromos tűz, robbanás, robbantás, földrengés, árvíz, vihar, villámcsapás, és másodlagos hatása, felhőszakadás, jégverés, hó nyomás, kő és földomlás, földcsuszamlás, idegen üreg beomlása, idegen tárgy rádőlése, idegen jármű ütközése.
 
Vezetékes vízkárok: Épületben nyomó, ejtő, csapadékelvezető, fűtési vezetékrendszer, törése, repedése, elmozdulása,  dugulása, csőcsere indokolt hosszig. 6m felett is indokolt esetben, „csőgörényezéses” dugulás elhárítás, nyitva hagyott vízcsap által keletkezett károk, mosógép nyomó vezeték törése, kirepedése, és elvezető csövének kádról leugrása által okozott károk is.
 
Üvegtörés biztosítás: Épület szerkezetileg beépítet üvegek, ablak, és ajtó üvegezések, épület elemként beépített erkély, lodzsák, előtetők, világító ablakok, üveg téglák, portál üvegek, kirakatok ( normál, hőszigetelt, drót, katedrál, kopolit, és egyéb különleges) üvegek törése, repedése.
 
Tető,és panelhézag szigetelés biztosítása: A Biztosító megtéríti az épület tető, oldalfal és ablakainak szigetelésének hiányosságából eredő csapadékvíz által okozott belső fal festési, tapétázási, beázási károkat. Ablakok szigetelési hiányosságaiból pl: vizorr hiánya miatt bekövetkezett károkat.
 
Rongálás biztosítás: Betöréses lopás következtében elkövetett rongálási károk, lezárt helyiségben tárolt közös ingóságban keletkezett károk a szerződéses limitig. Zárcsere költségének térítése.
 
Vandalizmus: Ismeretlen elkövető vandalizmus által okozott kárai, falfelületek graffiti rongálása.
 
 
Betöréses lopás, rablás: Épületben, épület felszerelésében, berendezésekben, épülettartozékokban okozott kár. ( klíma, antenna is)
 
Kaputelefon rongálás: Kaputelefon kültéri egységében rongálással keletkezett károk.
 
Bővített felelősség biztosítás: Idegen harmadik személynek, és egymásnak okozott károk,
Pl. hűtőszekrény leengedése, vagy akvárium- tisztítás, -törés, közben keletkezett leáztatások), személyi sérüléses, vagy dologi károk esetén, mint háziállat tartója, önvédelmi lőfegyver használója, közúti közlekedési baleset előidéző gyalogos, kerékpár használója, hobbi szinten sporttevékenységet végző ( motoros nem), minőségében a magyar jog szabályai szerint felelőséggel tartozó.
 
 
 
Néhány aktuális újdonság az épületbiztosítási piacról:
 
 
Jogvédelem biztosítás: Jogi költségek térítése, közös költséget nem teljesítők tagok elleni bírósági költségek, külön tulajdonba való bejutást lehetővé tételével és tűrésével jogvitával kapcsolatos jogi költségek, külön tulajdonban lévő lakás építési átalakításával kapcsolatos jogvita költségei
 
 
Vezetékes vízkárok esetében csőcsere nem csak 6m hosszban, hanem technológialiag indokolt mértékben.
 
 
Lift géptörés nem csak rongálás és elemi károk, hanem a lift motor, elektronika, egyéb berendezéseinek balesetszerű károsodása ( kivétel karbantartási munkák)
 
 
Tető és panelhézag szigetelés: kiegészül az ablakok rossz szigetelésével is ( vizorr hiány  stb.)
 
 
Ingóság biztosítás: lehetőség van a teljeskörű épületbiztosítás esetén az összes lakás berendezésének, kiemelt vagyontárgyainak ( ékszer festmény ) biztosítására.
 
 
Kerti növényzet biztosítása: telepített fák, bokrok, tuják, növényzet elemi kár, és vandalizmus biztosítása
 
 
Közös képviselői felelősség biztosítás: Képviselő a társasháznak, a tulajdonostársaknak okozott dologi, vagy személyi sérüléses károkozása esetén, a képviselő valamely kötelezettség szegéséből vagyonban, a tulajdonosok vagyonában keletkezett károk esetére a választható limit összegig.
 
 
Felújítás biztosítás: Nyílászárók cseréje, gépészeti szerelési munkálatok, tető javítási, felújítási, tetőtér beépítési munkálatok, elektromos hálózat felújítása, falburkolatok javítása esetén, az alapbiztosítás eseményei különösen a tárolt anyagok betöréses lopás kárai. A Biztosítók a felújítás alatti időszakra az alap, és kiegészítő biztosításaikban nem vállalnak fedezetet. Ezért hozták létre ezt az új kiegészítő biztosítást.
 
 
Graffiti: Falfirkák eltávolítási költsége. Választott limitig.
 
 
Személygépkocsik biztosítása: épület garázsaiban, teremgarázsában tárolt gépkocsik, tűz, elemi kár, vízkár biztosítása.( nem casco, ütközés, meghúzás stb továbbiakban is a casco alapján)
 
 
Aszisztant szolgáltatások: Víz, gáz, fűtési munkák, gázkészülék javítás, dugulás elhárítás, ajtómentés, ajtó és ablak zárhatóvá tétele, üvegezés, villanyszerelés, tetőfedés káresemények vészelhárítási munkálataira hozta létre a Biztosítók. Életvitelt akadályozó káresetek (PL. betörési kísérlet miatt, zárrongálás esetén bejutást biztosít a lakásba).
A biztosító diszpécsere a bejelentés alapján eldönti, hogy sürgősségi vészelhárításról van-e szó és amennyiben igen, a legrövidebb időn belül a helyszínre küldi kárelhárító szakembereit a kárelhárítási munkák elvégzésére.
Igényelhető nem csak vész elhárítás esetén is.
 
 
Munkanélküliség esetére közös költség átvállalása: Regisztrált munkanélkülivé válás esetén a közös költség átvállalása, határozott tartamra maximált összegben.
 
 
Közös tárolók biztosítása: Közös tárolóban elhelyezett kerékpár, síléc, biztosítása.
 
 
T
Minden jog fenntartva © 2013 Fair Line Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.06.29